AERODOR

Firmamızın teknik kabiliyetleri içerisinde bulunan proses türlerine sitemizden karşılaştırmalı olarak ulaşabilirsiniz. Bu tiplerin dışında teknik imkanlarımız ve know-how esaslı sorun odaklı çözüm geliştirmelerimiz mevcuttur. dışında teknik imkanlarımız ve know-how esaslı sorun odaklı çözüm geliştirmelerimiz mevcuttur.

Uygulamalarımızda uluslararası standartlar esas alınmaktadır. Ölçülebilen değerler bazında elde edilen sonuçlar EU standartları dahilinde olmaktadır.

Koku maskeleme, koku bastırma gibi bir kirliliğin atık oluşturacak başka bir ürün ile gizlenmesi esaslı geçici ve teknik niteliği olmayan yaklaşımlar firmamızın uygulamaları dışındadır.

Biz Kimiz?

Kirli hava ve gaz emisyonlarının kontrolü, giderimi, koku giderimi, uçucu solventlerin geri kazanımı veya toksik sınırların altına çekilmesi gibi konularda teknolojik tesislerin kurulumunu sağlarız.

Şirketimiz, hava kirliliğinin ekonomik arıtımına yönelik olarak 35 yıllık kimya birikiminin yanısıra üretmiş olduğu know-how ve teknolojiler ile endüstriyel çapta veya konuya özel çözümleri garantili olarak sunar. Hava kirliliği birçok parametreyi bir arada içermesi nedeni ile farklı mühendislik birikimlerine ihtiyaç duyan uygulamalarla çözümlenir.

Koku giderme tekniği bu çözümlemelerin bir grubu olarak yer alır. Bu nedenle ekonomiden mimariye kadar bir çok alanda çözüm getirme sorumluluğumuz ile modern projeler sunarız.

Farklılık Oluşturan Yapısal Niteliklerimiz


Yeni teknolojiler ve çevreci prosesler.
Basit işletim sistemi, yüksek kaliteli malzeme seçimi, minimum insan kaynaklı hata olasılığı.
Uzun servis ve bakım periyodu, düşük maliyetli proses ve malzeme.
Çevreci enerji ve malzeme tüketimi, minimum emisyon ve atık değeri.